TRẠM Y TẾ


Hỏi - Đáp

/ Câu hỏi về BHYT

Thông tin câu hỏi

Họ tên người gởi: Trần Thị Bình
Năm sinh: 1988
Email liên hệ:

Câu hỏi:Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng như thế nào ?

Nội trả lời

Người trả lời: Administrator
Đơn vị:


Thẻ BHYT có giá trị sử dụng như sau (Khoản 3 Điều 16 Luật BHYT):
– Kể từ ngày đóng BHYT đối với người có trách nhiệm tham gia BHYT hoặc người tự nguyện tham gia BHYT liên tục từ lần thứ 2 trở đi.
– Sau 30 ngày đối với người tự nguyện tham gia BHYT lần đầu hoặc đóng BHYT không liên tục. Riêng đối với quyền lợi về dịch vụ kỹ thuật cao thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 180 ngày kể từ ngày đóng BHYT.
– Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi.