TRẠM Y TẾ


Hỏi - Đáp

/ Thắc mắc về BHYT

Thông tin câu hỏi

Họ Tên: Nguyễn Văn A

Hiện nay có mấy loại hình bảo hiểm y tế đang được thực hiện?

Nội trả lời

Người trả lời: Administrator
Đơn vị:


Từ nay đến hết 31/12/2013 các đối tượng khi chưa có trách nhiệm tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT thì được tự nguyện BHYT. Như vậy, từ nay đến hết năm 2013 sẽ có 2 loại hình BHYT (Khoản 3 Điều 50 Luật BHYT):
1. BHYT đối với người có trách nhiệm tham gia BHYT. 2. BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT.
Từ ngày 01/01/2014 toàn dân có trách nhiệm tham gia BHYT. Như vậy, chỉ còn BHYT đối với người có trách nhiệm tham gia BHYT.