TRẠM Y TẾ


Hỏi - Đáp

/ Cho tôi hỏi về khái niệm ATTP

Thông tin câu hỏi

Họ tên người gởi: Lê Phúc Hiền
Năm sinh: 1988
Email liên hệ:

Câu hỏi:Tôi cần hiểu như thế nào về các khái niệm về “An toàn thực phẩm”, “điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm”?

Nội trả lời

Người trả lời: Admin
Đơn vị: Ban tư vấn an toàn thực phẩm


 

Các khái niệm trên được quy định tại Điều 2 của Luật ATTP như sau:

- An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy định khác đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm mục đích bảo đảm thực phẩm an toàn đối với sức khoẻ, tính mạng con người.