TRẠM Y TẾ


Chi tiết tin

CỘNG ĐỒNG KHU PHỐ 6, PHƯỜNG 15 RA QUÂN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, PHÒNG NGỪA SỐT XUẤT HUYẾT

30/06/2020

Buổi ra quân vệ sinh môi trường diễn ra sáng chủ nhật 28/6/2020

Xác định sự nghiệp bảo vệ môi trường là của cả các hệ thống chính trị, không riêng của cấp ngành nào, do đó trong thời gian qua chính quyền, các ban ngành đoàn thể toàn quận Gò Vấp đều tập trung xây dựng kế họach bảo vệ môi trường, cũng như đưa các kế hoạch này vào nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Với mục đích tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức trong việc tăng cường vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe, sáng chủ nhật 28/6/2020 tại khu phố 6, Ban chỉ đạo Phòng chống các loại dịch bệnh phường 15 phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường và ban điều hành khu phố tổ chức ra quân phòng chống Sốt xuất huyết mùa cao điểm năm 2020.

Người dân trên địa bàn đã nhiệt tình tham gia quét dọn các tuyến đường, ngõ hẻm, thu gom, phân loại rác thải nhựa, thực hiện dọn dẹp rác thải, vật phế liệu, phát quang bụi rậm, đảm bảo không có nơi để muỗi đẻ trứng.

Để duy trì những kết quả đạt được của buổi ra quân, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác của người dân. Qua đó góp phần để mỗi người dân đều có ý thức, trách nhiệm cùng với chính quyền, các ban ngành đoàn thể chung tay giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp và không còn dịch bệnh.