TRẠM Y TẾ


Chi tiết tin

Quy trình khám sức khỏe riêng lẻ

28/05/2020

Phòng khám thực hiện khám sức khỏe theo quy trình sau

Bước 1.Cấp mẫu giấy khám sức khỏe và thu phí

-         Nhân viên phòng khám cấp mẫu giấy khám sức khỏe và Thu phí khám sức khỏe, phí làm cận lâm sàng

Bước 2. Thực hiện cận lâm sàng

-         Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh thực hiện cận lâm sàng theo chỉ định của bác sĩ và trả kết quả trực tiếp cho người bệnh

Bước 3.Thực hiện Khám sức khỏe

-         Bác sĩ và điều dưỡng phòng khám thực hiện đo mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, vòng ngực cho người bệnh. Hướng dẫn người bệnh đến khám tại các buồng khám chuyên khoa theo sư hướng dẫn của buồng 30 ( lầu II)

Bước 4.Kết luận

-         Trưởng/ Phó Khoa Khám bệnh thực hiện Kết luận, xếp loại  theo qui định xếp loại sức khỏe lao động của Bộ y tế ( tiêu chuẩn ngành )