TRẠM Y TẾ


Chi tiết tin

Quy trình khám và tiêm chủng dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Nguyễn Thái Sơn

28/05/2020

Phòng khám đảm bảo quy trình khám và tiêm chủng dưới đây

Qui trình tiêm chủng dịch vụ tại Phòng Khám Đa Khoa Nguyễn Thái Sơn

-         Bước 1: Bàn tư vấn, hướng dẫn ( Chịu trách nhiệm : Đd Minh Hải – Đd Thanh Vân )

+ Tại đây khách hang sẽ được tư vấn những loại vaccine nào cần tiêm cho trẻ; vaccine nào còn hay hết.

+ Khách hàng sẽ được nhận bảng câu hỏi sang lọc trước tiêm để điền thong tin về hành chính.

-         Bước 2: Khám sàng lọc tiêm chủng trước tiêm ( Chịu trách nhiệm Bs Mai Hương )

+ Khám .

+ Chỉ định thông quan bảng kiểm.

+ Hướng dẫn khách hàng ký tên vào bảng kiểm.

+ Giải quyết những thắc mắc về chuyên môn của khách hàng.

-         Bước 3: Thu phí.

-         Bước 4: Phòng tiêm ( Chịu trách nhiệm Đd Quỳnh )

+ Nhậm sổ tiêm chủng ; bảng kiểm.

+ Lưu sổ.

+ Hẹn thời gian tiêm lại.

+ Kết thúc tiêm bằng đóng mộc đỏ của TTYT và ghi ngày tháng năm tiêm chủng.

·        Ghi chú:

- Một số trường hợp nghi ngờ ( Không ghi rõ ngày tháng năm tiêm chủng lần trước hoặc không đóng mộc TTYT đã tiêm ) thì nhân viên của phòng tiêm phải kiểm tra lại trên máy tính thông qua phần mềm tiêm chủng ( Trường hợp trên máy tính không có thì kiểm tra trong sổ sách của  phòng tiêm và hẹn khách hàng 2-3 ngày sau quay trở lại ).

- Nếu khách hàng vẫn muốn tiêm thì phải cho khách hàng ký vào giấy cam kết.

        -     Bước 5: Theo dõi sau tiêm chủng.