TRẠM Y TẾ


Chi tiết tin

Triển khai thực hiện Mô hình giao tiếp chuẩn

18/04/2019

Nhằm hướng tới sự hài lòng của khách hàng và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

 Phòng khám đa khoa Nguyễn Thái Sơn xây dựng và triển khai áp dụng mô hình giao tiếp chuẩn giữa nhân viên y tế và bênh nhân. Đây là một trong những chuỗi giải pháp mà phòng khám thực hiện để đưa hình ảnh của phòng khám vào lòng của Nhân dân. Phòng khám sẽ tổ chức tập huấn thực hiện mô hình này cho toàn thể nhân viên vào lúc 15g00 ngày 22 tháng 4 năm 2019 tại 131 Nguyễn Thái Sơn. Rất mong các đồng nghiệp tại TTYT có quan tâm cùng tham dự