TRẠM Y TẾ


Chi tiết tin

Những nguyên tắc kinh điển trong ngành y

07/06/2019

Những nguyên tắc không được phép quên

NHỮNG NGUYÊN TẮC KINH ĐIỂN TRONG NGÀNH Y 
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP QUÊN

1. Không gây hại.
2. Nếu không biết làm gì thì tốt nhất là đừng làm gì cả.
3. Phải nghĩ đến một bệnh nguy hiểm trước một bệnh ít nguy hiểm hơn.
4. Phải nghĩ đến một bệnh còn chữa được trước một bệnh không còn khả năng chữa được.
5. Phải nghĩ đến 1 bệnh thường gặp trước 1 bệnh ít gặp hơn.
6. Khi mọi việc đang diễn tiến thuận lợi thì cứ tiếp tục hành động như cũ.
7. Khi việc đang làm mà có diễn tiến bất lợi thì phải thay đổi hành động ngay.
8. Cá thể hóa trong chẩn đoán và điều trị.
9. Phải chú ý những đối tượng bn đặc biệt: người già, trẻ em và phụ nữ có thai.
10. Bạn không thể chẩn đoán ra bệnh nếu không nghĩ đến nó.
11. Bác sĩ phải có cái nhìn toàn diện trước bệnh nhân.