TRẠM Y TẾ


Chi tiết tin

Thông tin về Phòng khám Đa khoa Nguyễn Thái Sơn

24/06/2019

Phòng khám Đa khoa Nguyễn Thái Sơn trực thuộc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp

1.1 Tên phòng khám
Tên tiếng Việt: Phòng khám đa khoa Nguyễn Thái Sơn
1.2 Địa chỉ giao dịch: 131 Nguyễn Thái Sơn phường 7 quận Gò Vấp
1.3 Điện thoại: 08.38.943.095