TRẠM Y TẾ


Chi tiết tin

Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng và mở rộng mô hình điểm trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại quận Gò Vấp năm 2019”

19/03/2019

Sáng thứ tư, 13/3/2019

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

“Nâng cao chất lượng và mở rộng mô hình điểm trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại quận Gò Vấp năm 2019”

Căn cứ Công văn số 7772/SYT-NVY ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Sở Y tế về việc chính thức triển khai trạm y tế đổi mới hoạt động theo nguyên lý y học gia đình;

Trạm Y tế Phường 12 quận Gò Vấp được lựa chọn thực hiện mô hình điểm hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, đã được khai trương vào ngày 11/1/2019 và đang đi vào hoạt động;

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các TYT và mở rộng mô hình điểm trạm y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình (YHGĐ) đồng thời tổng kết các hoạt động đã triển khai, thảo luận các khó khăn, vướng mắc nhằm mở rộng thêm cơ sở hoạt động tại các trạm y tế tiếp theo. Sáng thứ tư 13/3/2019 tại Hội trường Trung tâm Y tế quận Gò Vấp đã diễn ra Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng và mở rộng mô hình điểm trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại quận Gò Vấp năm 2019”. Hội thảo có sự hiện diện của đại diện Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế TP.HCM, lãnh đạo UBND quận Gò Vấp, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, bệnh viện quận, Bảo hiểm xã hội quận, Phó chủ tịch UBND 16 phường và cán bộ y tế thuộc trung tâm y tế quận. TS.BS.Nguyễn Trung Hòa – Giám Đốc Trung tâm y tế quận Gò Vấp có bài báo cáo đề dẫn về bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới tại TTYT quận Gò Vấp. Trong đó, nhấn mạnh công tác y tế dự phòng chính là nền móng, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Buổi hội thảo thông qua các bài báo cáo tham luận liên quan đến các vấn đề đáng quan tâm trong ngành y tế địa phương nói chung và của trung tâm y tế nói riêng như vấn đề triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế 16 phường, vấn đề cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế, vấn đề kết hợp phòng và điều trị bệnh không lây, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, phục hồi chức năng, đảm bảo những yếu tố cần thiết để mở rộng mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý YHGĐ. Hội thảo cũng đã thông qua báo cáo tóm tắt về quá trình hình thành và kết quả sau 2 tháng triển khai Trạm y tế phường 12 hoạt động theo nguyên lý YHGĐ và tiến tới mở rộng mô hình tại trạm y tế phường 8 và phường 16.

z1311493859837_d64acaba5af063b1e6dca6233188d4cc.jpg