TRẠM Y TẾ


Chi tiết tin

Về tổ chức khóa đào tạo liên tục “Huấn luyện sản phụ khoa cho hộ sinh tuyến cơ sở” Năm 2017

04/10/2017

Về tổ chức khóa đào tạo liên tục “Huấn luyện sản phụ khoa cho hộ sinh tuyến cơ sở” Năm 2017

Xem file đính kèm: 8951-kh-syt_3110201717.pdf